fbpx
Myslivecký spolek STUPAVA Dolní Bojanovice

Doby lovu zvěře

Doby lovu dle vyhlášky č. 245/2002 Sb.

 

Zvěř srstnatá

Druh   Doba lovu Výjimka
Daněk skvrnitý daněk 1. července – 31. ledna  
  daněla 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Jelen evropský jelen 1. července – 31. ledna  
  laň 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Jelenec běloocasý   1. září – 31. prosince § 2 odst. 1
Jezevec lesní   1. září – 30. listopadu § 2 odst. 2
Kamzík horský   1. října – 31. prosince  
Koza bezoárová   1. září – 31. prosince § 2 odst. 1
Králík divoký   1. listopadu – 31. prosince § 2 odst. 3
Kuna lesní   1. listopad – konec února § 2 odst. 2
Kuna skalní   1. listopad – konec února § 2 odst. 2
Liška obecná   celoročně  
Muflon muflon 1. července – 31. března § 2 odst. 1
  muflonka 1. července – 31. prosince § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Ondatra pižmová   1. listopad – konec února  
Prase divoké   celoročně  
Sika dybowského jelen 1. července – 31. ledna  
  laň 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Sika japonský jelen 1. července – 31. ledna  
  laň 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Srnec obecný srnec 1. května – 30. září § 2 odst. 1
  srna 1. srpna – 31. prosince § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Zajíc polní   1. listopadu – 31. prosince § 2 odst. 3 a 5
 

Zvěř pernatá

Druh   Doba lovu Výjimka
Bažant královský kohout 16. října – 15. března  
  kohout, slepice celoročně pouze v bažantnici
Bažant obecný kohout 16. října – 31. ledna  
  kohout, slepice celoročně pouze v bažantnici
§ 2 odst. 5
Hrdlička zahradní   16. října – 15. února  
Holub hřivnáč   1. srpna – 31. října  
Husa běločelá   16. srpna – 15. ledna  
Husa polní   16. srpna – 15. ledna  
Husa velká   16. srpna – 15. ledna  
Kachna divoká   1. září – 30. listopadu  
Krocan divoký krocan 1. října – 31. prosince
15. března – 15. dubna
 
  krůta 1. října – 31. prosince  
  krocan, krůta celoročně pouze v bažantnici
Lyska černá   1. září – 30. listopadu  
Orebice rudá   1. září – konec února  
    celoročně pouze v bažantnici
Perlička obecná   16. října – 31. prosince  
    celoročně pouze v bažantnici
Polák chocholačka   1. září – 30. listopadu  
Polák velký   1. září – 30. listopadu  
Straka obecná   1. červenec – konec února  
Vrána obecná   1. červenec – konec února  
 

Vyhláška č. 245/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Aktuální ke dni 1. 1. 2021 ve znění vyhlášky č. 592/2020 Sb.

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 7. června 2002

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen „zákon“):

Doba lovu jednotlivých druhů zvěře
§ 1

Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:

a) daněk skvrnitý – daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a daňče od 16. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

b) jelen evropský – jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

c) jelenec běloocasý – jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

d) jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

e) kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu,

f) koza bezoárová – kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,

h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,

j) muflon – muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a muflonče od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,

l) prase divoké – od 1. ledna do 31. prosince,

m) sika Dybowského – jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

n) sika japonský – jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

o) srnec obecný – srnec od 1. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 3 a 5,

r) bažant královský – kohout od 16. října do 15. března s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit bažanta královského – kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince,

s) bažant obecný – kohout od 16. října do 31. ledna s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit bažanta obecného – kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince, a s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 4 a 5 a 6,

t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,

u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,

v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,

w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna,

x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna,

y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,

z) krocan divoký – krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan též od 15. března do 15. dubna s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit krocana a krůtu od 1. ledna do 31. prosince,

aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu,

bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit perličku od 1. ledna do 31. prosince,

cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,

dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu,

ee) straka obecná od 1. července do konce února,

ff) vrána obecná od 1. července do konce února,

gg) orebice rudá od 1. září do konce února s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit orebici rudou od 1. ledna do 31. prosince, a s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 4.

§ 2

(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).

(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.

(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.

(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1. září do 31. prosince a pro bažanta obecného od 1. září do 31. ledna s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit bažanta obecného a orebici rudou s využitím loveckého dravce od 1. ledna do 31. prosince.

(5) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit odchytem bažanta obecného – kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince.

§ 2a

Od 1. ledna 2020 do 31. března 2025 se doba lovu stanoví pro dále uvedené druhy zvěře odchylně od ustanovení § 1 takto:

a) daněk skvrnitý – daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

b) jelen evropský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

c) muflon – muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

d) sika japonský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

e) sika Dybowského – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

f) srnec obecný – srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

g) kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 31. prosince.

§ 3

Bližší podmínky provádění lovu

(1) Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a na lov bažanta obecného, bažanta královského, orebici rudou, krocana divokého a perličky kropenaté v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona].

(2) Společným lovem „na tahu“ lze lovit

a) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,

b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.

§ 4

Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

(2) Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.