fbpx
Myslivecký spolek STUPAVA Dolní Bojanovice

Výroční schůze 17.3.2018

V sobotu 17. března večer se konala výroční schůze. Vedení schůze se ujal místopředseda spolku František Prýgl ml. (z důvodu nepřítomnosti omluveného předsedy J. Kříže). Atmosféra byla slavnostní a v tomto duchu se nesl celý večer. Na programu bylo celkové zhodnocení uplynulého roku 2017 přednesené předsedy jednotlivých komisí a orgánů spolku. Dále byly představeny plány na rok 2018 a dlouhodobé plány s výhledem na další roky.

Proběhlo poděkování s příslibem další spolupráce od našich hostů. Za jejich účast jim velmi pěkně děkujeme, byla přínosem a obohacením programu!

Během večera jsme promítali historické fotky a vzpomínalo se co bylo tenkrát. O veselé chvilky nebylo nouze.

Mimo to bylo také předáno několik diplomů a ocenění dlouholetým členům za jejich dosavadní vynikající práci pro myslivecký spolek. Jmenovitě: Janu Červenkovi, Ivo Novákovi a Jendovi Bílíkovi.

O vynikající tečku ve formě bažantí polévky a kančí pečeně se zelím! se postarali Peťa Kolařík a šéfkuchař Jirka Imrich. Nápojovou a dezertní část zorganizoval oslavenec Ing. Jan Červenka.

Všem co se postarali o přípravu schůze patří VELKÝ DÍK!

Za pozvané hosty se dostavili:

Starostka Eva Rajchmanová, místostarosta Tomáš Makudera, duchovní otec a farář Petr Karas.